Wat is een sportarts?

Een sportarts is een medisch specialist die gespecialiseerd is in aandoeningen- en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit kunnen bijvoorbeeld blessures zijn die ondanks fysiotherapie niet over gaan. Een sportarts weet ook veel over inspanning en conditie. Hij kan middels inspanningsonderzoek trainings- en revalidatieadviezen geven aan patiënten. Een sportarts ziet hierbij niet alleen sporters. Ook patiënten die bijvoorbeeld vanwege een ziekte opnieuw conditie moeten opbouwen worden door de sportarts behandeld. Hij werkt hierbij nauw samen met de orthopeed, cardioloog, longarts en fysiotherapeut. Een sportarts heeft zich na de studie geneeskunde gedurende nog vier jaar gespecialiseerd in de sportgeneeskunde.

Wat doet een sportarts?

  • (langdurig bestaande) Blessures behandelen
  • Inspanningsonderzoek uitvoeren
  • Sportmedische keuringen uitvoeren
  • Samenwerken met andere medisch specialisten zoals bijvoorbeeld orthopeden en cardiologen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  sportgeneeskunde zoeken.