Wat is een klinisch geneticus?

De klinisch geneticus is een medisch specialist die zich bezighoudt met de diagnostiek en voorlichting van erfelijke en aangeboren aandoeningen. De klinisch geneticus heeft zich na de studie geneeskunde nog vier jaar gespecialiseerd in de klinische genetica. De klinisch geneticus voert een uitgebreid gesprek (anamnese) en onderzoekt de patiënt op uiterlijke bijzonderheden. Daarnaast spoort de klinisch geneticus in toenemende mate via laboratoriumonderzoeken naar erfelijke afwijkingen. De klinisch geneticus geeft voorlichting over de aard van de ziekte, wat het te verwachten beloop is en wat de kans is dat familieleden de erfelijke afwijking ook hebben of krijgen.

Wat doet een klinisch geneticus?

  • Vragen stellen (anamnese) en lichamelijk onderzoek uitvoeren bij personen of familieleden met een verdenking op een erfelijke aandoening
  • Onderzoeken inzetten en beoordelen om erfelijke aandoeningen op te sporen
  • Voorlichting geven aan patiënten en familieleden over erfelijke aandoeningen
  • Samenwerken met anderen specialisten zoals bijvoorbeeld gynaecologen en kinderartsen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  klinische genetica zoeken.