Wat is een gynaecoloog?

De gynaecoloog is een medisch specialist die drie peilers heeft wat diagnostiek en behandeling betreft:
  1. afwijkingen of ziekten aan de vrouwelijke geslachtsorganen, zoals bijvoorbeeld hormonale stoornissen of kanker.
  2. voortplanting en seksuologie, zoals onvruchtbaarheid en overgangsproblemen
  3. zwangerschap, bevalling en kraambed, zoals bij dreigende vroeggeboorte, tweelingzwangerschappen, stuitbevallingen of keizersnedes.
De gynaecoloog heeft zich na de studie geneeskunde nog zes jaar gespecialiseerd in de gynaecologie.

Wat doet een gynaecoloog?

  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij vrouwen met gynaecologische klachten
  • Diagnosticeren en (operatief) behandelen van aandoeningen aan de vrouwelijke geslachtsorganen of verminderde vruchtbaarheid
  • Begeleiding van risicovolle zwangerschappen en bevallingen, zoals het uitvoeren van een vruchtwaterpunctie of een keizersnede
  • Samenwerken met andere specialisten zoals bijvoorbeeld kinderartsen en internisten
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  gynaecologie zoeken.