Wat is een klinische chemicus?

Een klinisch chemicus is een laboratoriumspecialist die ervoor zorgt dat onderzoek op lichaamsvocht zoals bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting en hersenvocht (liquor) goed wordt uitgevoerd. Hierin geeft een klinisch chemicus leiding aan een team van (laboratorium)medewerkers. Voor het uitvoeren en analyseren van specialistische onderzoeken, bijvoorbeeld stofwisselingsonderzoek, afweeronderzoek of transplantatieonderzoek, geeft de klinisch chemicus advies aan de medisch specialist. Ook zorgt de klinisch chemicus ervoor dat de laboratoriumtesten voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen. 
Een klinisch chemicus heeft zich na een natuurwetenschappelijk studie zoals scheikunde, biomedische wetenschappen, geneeskunde, biologie of gezondheidswetenschappen nog vier jaar gespecialiseerd in de klinische chemie

Wat doet een klinische chemicus?

  • Advies en begeleiding bieden bij laboratoriumonderzoek
  • Team van laboranten aansturen
  • Specialistische onderzoeken uitvoeren
  • Ervoor zorgen dat de medische apparatuur voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen
  • Medisch specialisten ondersteunen bij laboratoriumonderzoeken

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  klinische chemie zoeken.