Wat is een chirurg?

De chirurg is een medisch specialist die opereert. De chirurg heeft zich na de studie geneeskunde nog zes jaar gespecialiseerd in de chirurgie. De chirurg ziet de patiënt van tevoren op de polikliniek of spoedeisende hulp (SEH) om uitleg te geven over een operatie. Hij coördineert de zorg na de operatie en loopt visite op de afdeling of ziet patient terug op de polikliniek. Tegenwoordig zijn veel chirurgen gespecialiseerd in een specifiek onderwerp zoals kanker, vaatziekten, buikoperaties, kinderoperaties of ongevallen (trauma).

Wat doet een chirurg?

  • Klachten uitvragen (anamnese) en lichamelijk onderzoek uitvoeren bij patiënten met verwondingen, botbreuken, gezwellen of misvormingen
  • De patiënt spreken en informeren voorafgaand aan een operatie en uitleg geven over eventuele risicofactoren van de ingreep
  • Opereren en nazorg leveren op de verpleegafdeling of intensive care afdeling
  • Samenwerken met andere specialisten zoals bijvoorbeeld anesthesiologen, internisten, maag-darm-leverartsen en kinderartsen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

    U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  chirurgie zoeken.