Wat is een orthopeed?

De orthopeed, ook orthopedisch chirurg genoemd, is een medisch specialist die aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat diagnosticeert en behandelt. De orthopeed heeft zich na de studie geneeskunde nog zes jaar gespecialiseerd in de orthopedie. De orthopeed behandelt zowel aangeboren afwijkingen als verworven problemen. Voorbeelden zijn klompvoeten, groeiproblemen, sportblessures, botbreuken, artrose en wervelinzakkingen. De orthopeed werkt hierbij vaak samen met chirurgen, neurochirurgen, revalidatieartsen en fysiotherapeuten.

Wat doet een orthopeed?

  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij patiënten met Anamnese enaandoeningen van de botten en gewrichten
  • De patiënt spreken en informeren voorafgaand aan een operatie en uitleg geven over eventuele risicofactoren van de ingreep
  • Opereren en nazorg leveren op de verpleegafdeling
  • Samenwerken met andere specialisten zoals bijvoorbeeldchirurgen, neurochirurgen, revalidatieartsen en fysiotherapeuten
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

    U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  orthopedie zoeken.