Wat is een internist?

De internist is een medisch specialist die ziekten van de inwendige organen en orgaansystemen bij volwassenen diagnosticeert en behandelt. Vaak vervult de internist een belangrijke en coördinerende rol bij patiënten met meerdere aandoeningen of waarbij meerdere specialisten betrokken zijn. De internist staat bekend een 'puzzelaar' te zijn. De internist wordt dan ook vaak om advies gevraagd (in consult gevraagd) door andere specialisten. Tegenwoordig vormt behandeling, bijvoorbeeld bij kanker, een steeds belangrijker onderdeel van het werk. De internist heeft zich na de studie geneeskunde nog zes jaar gespecialiseerd in de interne geneeskunde. In de laatste twee jaar van zijn specialisatie kiest een internist voor een aandachtsgebied. 

Aandachtsgebieden zijn:

 • Internist - nefroloog: behandelt patiënten met (chronische) nierziekten en stelt nierfunctievervangende therapie (dialyse) in
 • Internist - oncoloog: behandelt patiënten met kanker en schrijft chemotherapie voor
 • Internist - hematoloog: behandelt patiënten met goed- en kwaadaardige aandoeningen van de bloedcellen
 • Internist - infectioloog: behandelt patiënten met complexe infectieziekten zoals bijvoorbeeld HIV of hepatitis
 • Internist - endocrinoloog: behandelt patiënten met hormoonziekten zoals bijvoorbeeld suikerziekte of schildklieraandoeningen
 • Internist - vasculair geneeskundige: behandelt patiënten met vaataandoeningen zoals een te hoge bloeddruk of cholesterolgehalte
 • Internist - allergoloog: behandelt patiënten met een (verdenking op een) allergie
 • Internist - intensivist: behandelt ernstig zieke patiënten die op een intensive care afdeling liggen

Wat doet een internist?

 • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij patiënten met (chronische) orgaanziekten
 • Diverse ingrepen zoals bijvoorbeeld beenmergpuncties, nierbiopten en leverbiopten uitvoeren
 • Samenwerken en advies geven aan nagenoeg alle andere specialisten
 • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  interne geneeskunde zoeken.