Wat is een intensivist?

De intensivist is een medisch specialist die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor ernstig zieke patiënten. Deze patiënten zijn vaak vanwege hun ziekte of na een operatie (tijdelijk) afhankelijk van bijvoorbeeld kunstmatige beademing, bloeddrukverhogende  medicatie of nierfunctievervangende therapie. Doel van de behandeling is om de patiënt te stabiliseren totdat hij voldoende is opgeknapt om weer op een reguliere verpleegafdeling te liggen. De intensivist vervult daarbij een coördinerende rol in het team van andere medisch specialisten en verpleegkundigen die betrokken zijn rondom de zorg van een IC patiënt. De intensivist is tevens vaak lid van het  ‘spoed interventie team’, reanimatieteam en acute opvang team in het ziekenhuis.

De meeste intensivisten zijn internisten of anesthesiologen die na hun specialisatie een twee jaar durende vervolgopleiding hebben gevolgd. Ook sommige chirurgen, cardiologen, longartsen, neurologen en kinderartsen hebben zich verder gespecialiseerd tot intensivist.

Wat doet een intensivist?

  • Beoordelen of een patiënt op de IC afdeling opgenomen moet worden
  • Diverse ingrepen en behandelingen uitvoeren zoals bijvoorbeeld het inbrengen van infusen in een groot bloedvat (centrale lijn), instellen van kunstmatige beademing of het voorschrijven van medicijnen die niet op een gewone afdeling gegeven kunnen worden
  • De patiënt en zijn familie spreken en voorlichten over de behandeling
  • De zorg voor ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis coördineren en patiënten op andere afdelingen en de spoedeisende hulp stabiliseren
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  intensive care zoeken.