Wat is een cardio-thoracaal chirurg?

De cardio-thoracaal chirurg is een medisch specialist die patiënten met aandoeningen in de borstholte opereert. Ingrepen zoals hartklepvervanging, aanleggen van een bypass, longverwijdering, transplantaties en borstwandcorrecties worden door hem uitgevoerd. De cardio-thoracaal chirurg heeft zich na de studie geneeskunde nog zes jaar gespecialiseerd in de cardio-thoracale chirurgie.

Wat doet een cardio-thoracaal chirurg?

  • Klachten uitvragen (anamnese) en lichamelijk onderzoek uitvoeren bij patiënten die een hartoperatie moeten ondergaan
  • De patiënt spreken voorafgaand aan een operatie en uitleg geven over de ingreep en eventuele risicofactoren
  • Opereren en nazorg leveren op de verpleegafdeling of intensive care afdeling
  • Samenwerken met andere specialisten zoals bijvoorbeeld anesthesiologen, cardiologen en longartsen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  cardio-thoracaal chirurgie zoeken.