Wat is een oogarts?

De oogarts is een medisch specialist die aandoeningen van het oog, de oogkas en de oogleden diagnosticeert en behandelt. De oogarts heeft zich na de studie geneeskunde nog vijf jaar gespecialiseerd in de oogheelkunde. De operaties vereisen een goede handvaardigheid en worden vaak met behulp van een microscoop uitgevoerd. De oogarts behandelt zowel kinderen (bijvoorbeeld bij scheelzien) als volwassen (bijvoorbeeld bij staar). De oogarts werkt veel samen met optometristen, KNO-artsen en neurologen.

Wat doet een oogarts?

  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij patiënten met oogaandoeningen
  • Oogonderzoeken uitvoeren en beoordelen
  • De patiënt spreken voorafgaand aan een operatie en uitleg geven over de ingreep en eventuele risicofactoren
  • Opereren en nazorg leveren op de verpleegafdeling
  • Samenwerken met andere medisch specialisten zoals bijvoorbeeldKNO artsen, neurologen en optometristen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

    U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  oogheelkunde zoeken.