Wat is een nucleair geneeskundige?

De nucleair geneeskundige is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het gebruik van radioactief gemerkte stoffen voor diagnostische en therapeutische toepassingen. De nucleair geneeskundige heeft zich na de studie geneeskunde nog vier jaar gespecialiseerd in de nucleaire geneeskunde. De nucleair geneeskundige heeft de expertise om het juiste middel te kiezen, de dosering te bepalen, stralingshygiëne toe te passen en de patiënt te begeleiden. Voorbeelden van nucleaire onderzoeken zijn een PET-scan, DEXA-scan en long- of hartscintigrafie. Ook behandelt de nucleair geneeskundige patiënten met kanker door het inzetten van radioactieve stoffen.

Wat doet een nucleair geneeskundige?

  • Uitvoeren en beoordelen van diagnostische onderzoeken waarbij radioactieve stoffen worden gebruikt
  • Bijwerkingen van radioactieve stoffen herkennen en behandelen
  • Advies geven aan andere medisch specialisten over nucleaire onderzoeken
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

    U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  nucleaire geneeskunde zoeken.