Wat is een longarts?

De longarts is een medisch specialist die aandoeningen van het ademhalingsstelel behandelt. De longarts heeft zich na de studie geneeskunde nog zes jaar gespecialiseerd in de longgeneeskunde. De longarts maakt daarbij gebruik van verschillende onderzoeken zoals bijvoorbeeld een kijkonderzoek in de longen (bronchoscopie). Veel longpatiënten hebben chronische aandoeningen zoals COPD of emfyseem. De longarts behandelt ook auto-immuunziekten en infectieziekten zoals sarcoïdose of tuberculose.

Wat doet een longarts?

  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij patiënten met longziekten
  • Diagnostische onderzoeken zoals bijvoorbeeld bronchoscopieën en slaaponderzoek uitvoeren en beoordelen
  • Samenwerken met andere medisch specialisten zoals bijvoorbeeld cardio-thoracaal chirurgen, internisten en cardiologen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  longgeneeskunde zoeken.