Wat is een keel-neus-oorarts?

Een keel-neus-oor arts (KNO-arts) is een medisch specialist die goed- en kwaadaardige aandoeningen van de keel, neus en oren behandelt. De KNO-arts heeft zich na de studie geneeskunde nog vijf jaar gespecialiseerd in de keel-neus-oorheelkunde. Voorbeelden zijn slikstoornissen, spraakproblemen, allergieën, neusverstoppingen, chronische bijholteontstekingen, gehoorsproblemen en oorsuizen. De KNO arts behandelt relatief veel kinderen bijvoorbeeld door trommelvliesbuisjes in te brengen. Ook opereert de KNO-arts enkele aangeboren aandoeningen zoals doofheid.

Wat doet een keel-neus-oorarts?

  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij patiënten met keel-, neus- en oorklachten
  • Diagnostische onderzoeken zoals bijvoorbeeld gehoorsonderzoek en slaaponderzoek beoordelen
  • De patiënt spreken voorafgaand aan een operatie en uitleg geven over de ingreep en eventuele risicofactoren
  • Opereren en nazorg leveren op de verpleegafdeling of intensive care afdeling
  • Samenwerken met andere medisch specialisten zoals bijvoorbeeld plastisch chirurgen, kaakchirurgen, kinderartsen en neurologen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  keel-neus-oorheelkunde zoeken.