Wat is een psychiater?

De psychiater is een medisch specialist die psychische aandoeningen diagnosticeert en behandelt. De psychiater heeft zich na de studie geneeskunde nog vier en een half jaar gespecialiseerd in de psychiatrie. De psychiater behandelt bijvoorbeeld patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, psychose of ernstige depressie. Echter ook bij patiënten die als gevolg van een lichamelijke ziekte psychisch in de war zijn, komt de psychiater in beeld. De psychiater heeft een breed scala aan behandelingsmogelijkheden; zoals medicatie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en elektroconvulsietherapie.

Wat doet een psychiater?

  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek verrichten en medicatie voorschrijven bij patiënten met psychische klachten
  • Samenhang tussen lichamelijke en psychische aandoeningen vaststellen
  • Electroconvulsietherapie voorschrijven en begeleiden\
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

    U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  psychiatrie zoeken.