Wat is een cardioloog?

De cardioloog is een medisch specialist die zich bezig houdt met de preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. De cardioloog heeft zich na de de studie geneeskunde nog zes jaar gespecialiseerd in de cardiologie. De cardioloog ziet patiënten met pijn op de borst, een hartaanval, kransslagaderlijden, hartfalen, ritmestoornissen of aangeboren hartafwijkingen. Veel diagnostische onderzoeken en behandelingen verricht de cardioloog zelf. Bij hartoperaties werken de cardioloog en cardio-thoracaal chirurg nauw samen.

Wat doet een cardioloog?

  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij patiënten met hartaandoeningen
  • Hartfilmpjes (ECG), hartecho's, MRI-scans en inspanningsonderzoeken beoordelen
  • Hartkatheterisatie uitvoeren (bijvoorbeeld dotteren en stents of pacemakers plaatsen)
  • Samenwerken met andere specialisten zoals bijvoorbeeld cardio-thoracaal chirurgen, internisten of longartsen
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  cardiologie zoeken.