Wat is een radioloog?

De radioloog is een medisch specialist die een centrale rol speelt in de indicatiestelling en beoordeling van beeldvormende diagnostiek. De radioloog heeft zich na de studie geneeskunde nog vijf jaar gespecialiseerd in de radiologie. Naast Röntgen- en MRI onderzoek gebruikt de radioloog vaak echografie om een diagnose te stellen. In toenemende mate voert de radioloog interventies uit zoals het nemen van biopten, vochtpuncties of het opheffen van vaat-, gal- of urinewegobstructies. De radioloog adviseert vrijwel alle medisch specialisten die in het ziekenhuis werken.

Wat doet een radioloog?

  • Uitvoeren en beoordelen van beeldvormende onderzoeken zoals röntgenfoto's, MRI scans en echo's
  • Ingrepen zoals puncties, biopten en het plaatsen van stents begeleiden en uitvoeren
  • Samenwerken en advies geven aan nagenoeg alle andere specialisten
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

    U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  radiologie zoeken.