Wat is een anesthesioloog?

De anesthesioloog, ook wel anesthesist genoemd, is een medisch specialist die ervoor zorgt dat iemand veilig en zonder pijn een operatie ondergaat. De anesthesioloog heeft zich na de studie geneeskunde nog vijf jaar gespecialiseerd in de anesthesie. Voorafgaand aan een ingreep brengt hij in een gesprek met de patiënt de conditie van de patiënt in kaart en worden eventuele risico's van de narcose besproken (preoperatieve screening geheten). Tijdens de operatie dient de anesthesioloog medicijnen zoals slaapmiddelen en pijnstillers toe. Na afloop van de ingreep houdt hij de patiënt in gaten op de verkoeverkamer. Een anesthesioloog kan ook werkzaam zijn op een intensive care afdeling en zorg dragen voor kritieke patiënten. Tenslotte behandelt de anesthesioloog chronische pijn op de polikliniek.

Wat doet een anesthesioloog?

  • De patiënt voorafgaand aan een ingreep spreken en voorlichten over de narcose
  • Tijdens een operatie medicijnen toedienen en vitale lichaamsfuncties bewaken
  • Na de operatie de patiënt naar de verkoeverkamer brengen en zorg dragen voor pijnstilling en bewaking
  • Behandeling van pijn bij patiënten met chronische pijnklachten of het toedienen van een ruggenprik bij een vrouw tijdens de bevalling
  • Deel uitmaken van het spoedteam zoals bijvoorbeeld het reanimatieteam of traumateam
  • Samenwerken met andere specialisten die bij een operatie betrokken zijn
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  anesthesiologie zoeken.