Wat is een klinisch geriater?

De klinisch geriater is een medisch specialist die psychische en lichamelijke ziekten bij ouderen diagnosticeert en behandelt. De klinisch geriater heeft zich na de studie geneeskunde nog vijf jaar gespecialiseerd in de klinische geriatrie. Vaak zijn omgevingsfactoren, geheugenproblemen, eerder doorgemaakte ziekten en medicatiegebruik (bijwerkingen en interacties) van invloed op de ziekte en het herstel van de patiënt. De klinisch geriater kijkt dan ook altijd heel breed en neemt aspecten als kwaliteit van leven en mate van zelfstandig functioneren mee in de behandeling. De klinisch geriater werkt in het ziekenhuis of binnen een psychiatrische instelling.

Wat doet een klinisch geriater?

  • Klachten uitvragen (anamnese), lichamelijk onderzoek uitvoeren en medicatie voorschrijven bij ouderen met psychische of lichamelijke klachten
  • Samenwerken met andere specialisten zoals bijvoorbeeld internisten en psychiaters
  • Arts-assistenten, semi-artsen en co-assistenten superviseren

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar zorgverleners op de afdeling  klinische geriatrie zoeken.