Wat is een physician assistant?

Een physician assistant, ook wel PA geheten, is een verpleegkundige of paramedicus die een vervolgopleiding heeft gedaan waarna hij zelfstandig complexe medische taken en handelingen uit kan voeren. De physician assistant neemt hierbij taken over van een medisch specialist. Hij is vaak werkzaam binnen een specifiek vakgebied zoals de intensive care of een (snijdend) specialisme. De physician assistant kan qua werkzaamheden vergeleken worden met een (gevorderde) arts-assistent in opleiding. Hij neemt dan ook de anamnese af, voert het lichamelijk onderzoek uit, verricht of assisteert bij operaties en schrijft medicijnen voor.

Een  physician assistant heeft na een afgeronde HBO-studie in de gezondheidszorg, de tweeëneenhalfjaar durende opleiding 'master physician assistant' gevolgd.

Wat doet een physician assistant?

Een physician assistant voert zelfstandig medische handelingen en verrichtingen uit. Hij moet echter zelf, net als iedere zorgverlener, afwegen of hij voldoende ervaren (bekwaam) is hiervoor. De physician assistant is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Voor veel patiënten kan de physician assistant het enige of voornaamste aanspreekpunt zijn. De medisch specialist blijft echter eindverantwoordelijke voor de zorg aan een patiënt.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar physician assistants zoeken.