Wat is een laborant / analist?

Laboranten en analisten zijn zorgverleners die zich hebben gespecialiseerd in een specifiek vakgebied. Vaak houden zij zich voornamelijk bezig met diagnostische onderzoeken. Zij zorgen ervoor dat medische onderzoeken goed worden uitgevoerd. Een laborant of analist komt veel in contact met de patiënt. Hij geeft voorlichting over het onderzoek en begeleidt de patiënt tijdens het onderzoek. Na afloop zorgt de laborant ervoor dat het resultaat in de computer verwerkt wordt zodat de medisch specialist het onderzoek kan beoordelen.

Een laborant / analist heeft een opleiding op HBO niveau afgerond. Afhankelijk van het gekozen vakgebied duurt de opleiding drie tot vier jaar.

Wat doet een laborant / analist?

In het ziekenhuis werken veel verschillende laboranten en analisten:
  • Radiodiagnostisch laborant: werkt op de röntgenafdeling en zorgt ervoor dat röntgenfoto’s, echo’s en scans goed worden afgenomen en verwerkt. Een radiodiagnostisch laborant werkt hierbij veel samen met de radioloog.
  • Nucleair medewerker: werkt op de afdeling nucleaire geneeskunde en zorgt ervoor dat nucleaire onderzoeken zoals PET-CT en botscans goed worden afgenomen en verwerkt. Een nucleair medewerker werkt hierbij veel samen met de nucleair geneeskundige.
  • Radiotherapeutisch laborant: werkt op de afdeling radiotherapie en zorgt ervoor dat patiënten goed worden begeleid tijdens bestralingsbehandeling, Een radiotherapeutisch laborant markeert het bestralingsgebied op de huid van de patiënt en stelt het apparaat in. Hij werkt hierbij veel samen met de radiotherapeut.
  • Klinisch chemisch analist: werkt op het klinisch chemisch laboratorium en zorgt ervoor dat er bloed bij patiënt wordt afgenomen. Vervolgens onderzoekt de klinisch chemisch analist het bloed op het laboratorium. De klinisch chemisch analist werkt hierbij veel samen met de klinisch chemicus.
  • Laborant klinische neurofysiologie: werkt op de afdeling klinische neurofysiologie (KNF) en zorgt ervoor dat onderzoeken zoals bijvoorbeeld EEG’s (hersenfilmpjes) en EMG’s (spier/zenuw onderzoek) goed worden uitgevoerd. Een laborant klinische neurofysiologie werkt hierbij veel samen met de neuroloog.
  • Hartfunctielaborant: werkt op de hartfunctieafdeling en zorgt ervoor dat onderzoeken zoals bijvoorbeeld ECG’s (hartfilmpjes) en inspanningsonderzoek (fietstest) goed worden uitgevoerd. Daarnaast assisteert een hartfunctielaborant tijdens hartkatheterisaties. Een hartfunctielaborant werkt hierbij veel samen met de cardioloog.
  • Longfunctieanalist: werkt op de longfunctieafdeling en zorgt ervoor dat longfunctieonderzoek en allergieonderzoek goed wordt uitgevoerd. Een longfunctieassistent werkt hierbij veel samen met de longarts.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar laboranten of analisten zoeken.