Wat is een geestelijk verzorger?

Een geestelijk verzorger is iemand die na zijn studie godsgeleerdheid de eenjarige vervolgopleiding geestelijke verzorging heeft gevolgd. Deze opleiding is niet gebonden aan een specifieke religie of levensbeschouwing. Veel geestelijk verzorgers zijn echter bijvoorbeeld pastor, predikant, imam of rabbijn.

Wat doet een geestelijk verzorger?

Een patiënt kan ten tijde van een opname in het ziekenhuis of door zijn ziekte behoefte hebben aan gesprekken over spiritualiteit en zingeving. Ook kunnen ze steun ervaren aan gesprekken met een pastor, imam of rabbijn afhankelijk van hun religie. Op verzoek van de patiënt kan de geestelijk verzorger langskomen aan het bed.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar geestelijk verzorgers zoeken.