Wat is een klinisch psycholoog?

Een klinisch psycholoog is een GZ psycholoog die zich na zijn studie nog gedurende vier jaar verder heeft gespecialiseerd. De totale opleidingsduur is hierdoor tien jaar. Een klinisch psycholoog is een expert in het diagnosticeren en behandelen van complexe psychiatrische aandoeningen zoals bijvoorbeeld ernstige persoonlijkheidsstoornissen of problemen die samenhangen met zware lichamelijke aandoeningen of handicaps. Vaak zijn dit patiënten bij wie eerdere psychologische hulp niet voldoende heeft geholpen.

Wat doet een klinisch psycholoog?

Een klinisch psycholoog voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. De klinisch psycholoog is hierbij zelf verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Hij stelt diagnoses met behulp van gesprekken met de patiënt en zijn omgeving. Daarnaast stelt hij een behandeling in. Vaak zijn dit speciaal op de patiënt afgestemde behandelmethoden. Een klinisch psycholoog werkt hierbij nauw samen met de medisch specialist. 

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar klinisch psychologen zoeken.