Wat is een maatschappelijk werker ?

Een maatschappelijk werker is een hulpverlener die de vier jaar durende HBO opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) heeft afgerond. Een maatschappelijk werker kan zijn beroep op veel verschillende plekken uitoefenen, zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen, gemeenten, ouderenzorg, jeugdzorg en reclassering. Een maatschappelijk werker is getraind om samen met de patiënt een goed beeld te krijgen welke problemen er bestaan. Vaak is een maatschappelijk werker goed op de hoogte welke hulp er beschikbaar is en hoe deze kan worden aangevraagd. Hij helpt de patiënt om in contact te komen met verschillende instanties en kan hierbij een bemiddelende rol bieden.

Wat doet een maatschappelijk werker ?

Een maatschappelijk werker spreekt uitgebreid met de patiënt. Hij geeft de patiënt adviezen en neemt zo nodig contact op met instanties zoals gemeenten, zorgverzekeraars, werkgevers of scholen. Hij kan vaak een bemiddelende rol spelen wat soms doorslaggevend kan zijn om een oplossing sneller voor elkaar te krijgen.

U kunt op MijnZorgverlener.nl naar maatschappelijk werkers zoeken.